Jak wygląda typowa wizyta podczas chemioterapii?

 • W trakcie wizyty w Oddziale Dziennej Chemioterapii pielęgniarka pobiera krew do badania (z dostępu żylnego lub z portu naczyniowego), dokonuje pomiaru podstawowych parametrów życiowych, tj. ciśnienia, tętna, temperatury ciała oraz wzrostu i masy ciała.

 • Kolejnym etapem jest spotkanie z lekarzem onkologiem, który po badaniu chorego, ocenie stanu ogólnego i zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych i obrazowych przedstawi plan leczenia, omówi możliwe efekty uboczne. W przypadku chorego rozpoczynającego terapię zostanie podpisany formularz świadomej zgody na leczenie cytostatykami i/lub lekami ukierunkowanymi molekularnie. Zostanie założona dokumentacja medyczna tzw. historia choroby hospitalizacji jednodniowej.

 • Lekarz zaleci niezbędne leki dodatkowe (tzw. premedykacja, nawodnienie przed i po chemioterapii, leki przeciwwymiotne oraz inne niezbędne w trakcie leczenia).

Co to jest dostęp naczyniowy typu PORT?

 • Dostęp naczyniowy typu PORT (port naczyniowy) jest to specjalny cewnik, którego jedną końcówkę umieszcza się w dużym naczyniu (żyle podobojczykowej) a drugą w postaci specjalnej komory wszywa się pod skórę klatki piersiowej poniżej obojczyka. Komorę portu nakłuwa się później specjalną igłą, zastępując tradycyjny wenflon.

 • Zaletą portu naczyniowego jest mniejsze ryzyko wynaczynienia, czyli wydostania się poza żyłę podawanego cytostatyku np. z powodu pęknięcia żyły.

 • Port naczyniowy zakłada się w znieczuleniu miejscowym w warunkach bloku operacyjnego. Zabieg trwa kilkanaście minut. Po założeniu portu wykonuje się radiologiczne zdjęcie przeglądowe klatki piersiowej w celu wykluczenia odmy opłucnowej.

 • Port naczyniowy jest gotowy do użycia już w pierwszej dobie po zabiegu i służyć może choremu przez kilka lat, nie tylko do podawania kroplówek i leków, ale również do pobierania krwi. Po zakończeniu wlewu leków port następuje przepłukanie portu roztworem soli fizjologicznej i założenie tzw. „korka” heparynowego, który zapobiega nadmiernemu krzepnięciu krwi w porcie, usuwa się igłę z portu.

 • Gdy pacjent zakończy leczenie prowadzone drogą dożylną, należy mu zaproponować usunięcie portu. Jeżeli pacjent nie zdecyduje się na usunięcie portu, a nie będzie on regularnie używany, zaleca się okresową kontrolę portu nie rzadziej niż raz na pół roku oraz zawsze, gdy pojawią się niepokojące objawy związane z obecnością portu: zaburzenia rytmu serca, obrzęk kończyn górnych, szyi, poszerzenie skórnych naczyń żylnych, ból.

 • W przypadku nieużywania portu naczyniowego wykonuje się procedurę tzw. „płukania“ solą fizjologiczną (min 20 ml 0,9%NaCl) w odstępach co 6 miesięcy (zalecenia Polskiego Klubu Dostępu Naczyniowego; procedura WIM opieki nad pacjentem PR02_PP03). Nie wykazano, aby płukanie portu co miesiąc, 3 lub 4 miesiące wpływało na zmniejszenie ryzyko wystąpienia powikłań zakrzepowych natomiast częstsze płukanie może zwiększać ryzyko jego zakażenia.

Co to jest infuzor? Czy wtedy można otrzymać chemioterapię w domu?

 • Infuzor (pompa infuzyjna), czyli specjalna butelka, w których umieszcza się lek, który jest następnie uwalniany i podawany dożylnie ze stałą prędkością przez określony czas (w zależności od objętości infuzora najczęściej 24 lub 46 godziny). Jest to rozwiązanie bardzo wygodne zarówno dla pacjenta, jak i personelu medycznego, stosowane coraz powszechniej na oddziałach oraz w warunkach chemioterapii domowej.

 • Infuzor z powodzeniem może być noszony w kieszeni lub specjalnej saszetce, co zwiększa mobilność chorego. Jest to szczególnie ważne dla osób aktywnych zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym, które nie chcą „podporządkować życia“ chorobie. Co więcej hospitalizacja wiąże się ze stresem, wynikającym z oddzielenia od rodziny, co często wpływa na pogorszenie kontroli ciśnienia tętniczego - obserwuje się występowanie tzw. nadciśnienie białego fartucha, z kolei u chorych na cukrzycę zmiana trybu życia, diety, ograniczenie aktywności wpływa na zaburzenia glikemii.

 • Chemioterapia w warunkach Oddziału Dziennego i domowych pozwala skrócić również czas oczekiwania na rozpoczęcie leczenia. Koniecznym warunkiem korzystania z zalet wynikających z chemioterapii dożylnej w warunkach domowych jest dobry stan ogólny chorego, współpraca chorego z personelem medycznym i przestrzeganie zaleceń oraz dogodny dojazd do Ośrodka.

Leczenie chemioterapią dożylną w warunkach domowych na przykładzie schematu FOLFOX4:

Dzień 1:
Kroplówka z płynem wieloelektrolitowym, leki przeciwywmiotne, podanie oksaliplatyny we wlewie 2 godzinnym, bolus z 5-fluorouracylu, kroplówka z solą fizjologiczną, leki przeciwwymiotne, infuzor z 5-fluorouracylem i lewofolikiem (wlew 22 godz.)

Dzień 2:
Usunięcie pustego infuzora z dnia poprzedniego, leki przeciwywmiotne, bolus z 5-fluorouracylu, kroplówka z solą fizjologiczną, leki przeciwwymiotne, infuzor z 5-fluorouracylem i levofolikiem (wlew 22 godz.)

Dzień 3:
Usunięcie pustego infuzora z dnia poprzedniego, leki przeciwwymiotne, kroplówka z solą fizjologiczną założenie korka heparynowego do portu naczyniowego.

Jak zorganizować opiekę paliatywną?

Wszechstronna opieka hospicyjna jest bezpłatna dla chorych ubezpieczonych.
Koszty opieki ponosi NFZ.

Hospicja stacjonarne współpracujące z WIM:

1. Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa (opieka domowa, hospicjum stacjonarne)
ul. Pileckiego 105, 02-781 Warszawa. Tel. 22-643-57-09, www.fho.org.pl

2. Hospicjum stacjonarne (CARITAS Archidiecezji Warszawskiej)
ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa. Tel. 22-828-18-15, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Hospicjum Opatrzności Bożej Księża Orioniści
ul. Piłsudskiego 44, 05-200 Wołomin. Tel. 22-787-26-66, www.hospicjumopatrznosci.org

4. Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne
ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock; tel. 22-344-64-71 lub 22-344-64-72, www.otwock-szpital.pl

5. Hospicjum stacjonarne Kaśmin s.c.
ul. Drożdżówka 5a, 05-332 Siennica tel. 25-799-21-23, email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.