KOORDYNATOR BADAŃ KLINICZNYCH
- Dominika Maconko

Pokój: 
tel.:
faks:

e-mail:

33.149 a
261 817 163
+48 22 515 05 76
dmaconko(at)wim.mil.pl

Poniżej zamieszczamy listę aktualnie prowadzonych badań.
Oferujemy chorym udział w badaniach klinicznych z nowymi lekami.

ORGAN

NR PROTOKOŁU

OPIS

CZY REKRUTUJE?

Nerka

MK3475-426

Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Pembrolizumab (MK-3475) in Combination With Axitinib Versus Sunitinib Monotherapy in Participants With Renal Cell Carcinoma (MK-3475-426/KEYNOTE-426).

Nie rekrutuje

MK3475-427

Study of Pembrolizumab (MK-3475) Monotherapy in Locally Advanced/Metastatic Renal Cell Carcinoma (MK-3475-427/KEYNOTE-427).

Nie rekrutuje

H6Q-MC-SO61

Ustalające dawkę, randomizowane, wieloośrodkowe, kontrolowane placebo, badanie kliniczne II fazy enzastauryny i sunitynibu w porównaniu do sunitynibu w leczeniu pacjentów z przerzutowym  rakiem nerki.

Nie rekrutuje

Pierś

BAY 43-9006

Badanie kliniczne fazy III prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z randomizacją, kontrolowane przy pomocy placebo, porównujące zastosowanie kapecytabiny wraz z sorafenibem oraz kapecytabiny z placebo w leczeniu miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka piersi HER-2 ujemnego.

Nie rekrutuje

673-301

A phase 3, Open-Label, Randomized, Parallel, 2-Arm, Multi-Center Study of Talazoparib (BMN 673) versus Physician's Choice in Germline BRCA Mutation Subjects with Locally Advanced and/or Metastatic Breast Cancer, Who Have Received Prior Chemiotherapy Regimens for Metastatic Disease.

Nie rekrutuje

NCT03742102(BEGONIA)

A Study of Novel Anti-cancer Agents in Patients With Metastatic Triple Negative Breast Cancer. 

Rekrutacja otwarta

(IMpassion030).NCT03498716

A Study Comparing Atezolizumab (Anti PD-L1 Antibody) In Combination With Adjuvant Anthracycline/Taxane-Based Chemotherapy Versus Chemotherapy Alone In Patients With Operable Triple-Negative Breast Cancer 

Rekrutacja otwarta

Płuco-NDRP

BMS 171 CA 209-171

An Open-Label, Multicenter Clinical Trial With Nivolumab (BMS-936558) Monotherapy in Subjects With Advanced or Metastatic Squamous Cell (Sq) Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) Who Have Received at Least One Prior Systemic Regimen for the Treatment of Stage IIIb/IV SqNSCLC (Checkmate 171).

Nie rekrutuje

R2810-ONC-1624

A global, randomized, phase 3, open-label study of REGN2810 (anti-PD antibody) versus platinum-based chemotherapy in first-line treatment of patients with advanced or metastatic PD-L1+ non-small cell lung cancer.

Rekrutuje

   

A global, randomized, phase 3, open-label study of REGN2810 (anti-PD antibody) versus platinum-based chemotherapy in first-line treatment of patients with advanced or metastatic PD-L1+ non-small cell lung cancer.

Nie rekrutuje

   

Międzynarodowe, wieloośrodkowe badanie fazy III, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z kontrola placebo, oceniające durwalumab w terapii neoadjuwantowej/adjuwantowej w leczeniu pacjentów z nie drobnokomórkowym rakiem płuca w II i III stopniu zaawansowania (AEGEAN).

Rekrutuje

Prostata

9785-MA-1001

Randomizowane, kontrolowane placebo prowadzone na zasadzie podwójnie ślepej próby badanie fazy IIIb oceniające skuteczność i bezpieczeństwo kontynuowania terapii enzalutamidem u pacjentów z przerzutowym rakiem gruczołu krokowego, opornym na terapię kastracyjną, niepoddawanych wcześniej chemioterapii, leczonych docetakslem i prednizolonem, u których doszło do progresji choroby podczas monoterapii enzalutamidem.

Nie rekrutuje

Jajnik

A phase III randomized, double-blind, placebo-controlled, multicentre study od durvalumab in combination with chemotherapy and bevacizumab, followed by maintenance durvalumab, bevacizumab and olaparib in newly diagnosed advanced ovarain cancer petients (DUO-O). /span>

Rekrutuje

 

iBBK interaktywna Baza Badań Klinicznych: www.ibbk.pl