W dniu 29 października 2018 zostało zarejestrowane w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym Studenckie Koło Naukowe SPERO przy Klinice Onkologii WIM

Członkowie koła:

Klaudia Walczak, Zuzanna Górska, Agnieszka Perko, Anna Rzepecka, Kamila Łuczyńska, Zauzanna Wojdyńska, Joanna Janic.

KONFERENCJA

Podczas 2nd Oncological Student Scientific Conference (OSSC), która odbyła się w dniach 21-22.02.2020 r. Klaudia Walczak i Kamila Łuczyńska z KN przy Klinice Onkologii „SPERO“ przedstawiły w sesji ustnej opis przypadku pt.„Long-term response to antiestrogen therapy in a young woman with aggressive pelvic angiomyxoma“. W piątek 21.02 uczestnicy konferencji wzięli udziału w warsztatach umiejętności praktycznych, między innymi biopsji szpiku kostnego, ultrasonografii, druku 3D. Konferencja powstała z inicjatywy studentów koła The English Division Pediatric Oncology Scientific Circle, działającego przy Katedrze i Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii GUMed. Myślą przewodnią wydarzenia jest onkologia w każdym jej aspekcie, celem zaś — stworzenie optymalnych warunków dla studentów zainteresowanych pracą naukową, by mogli zdobywać wiedzę i dzielić się wynikami swych badań. Gratulujemy!

 

PUBLIKACJE:

1. Klaudia Walczak, Karol Warda, Jacek Jassem, Renata Duchnowska
Szczepienia przeciw grypie u chorych na nowotwory lite. Onkol Prakt Klin Edu 2020;6(5):399-405.

         2. Walczak K, Luczynska K, Kupryjanczyk J, Duchnowska R.
        Long-term response to hormone therapy in a young woman with aggressive pelvic angiomyxoma.

        Ginekol Pol. 2021 Jan 15. doi: 10.5603/GP.a2020.0183. Epub ahead of print. PMID: 33448013.