W dniu 29 października 2018 zostało zarejestrowane w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym Studenckie Koło Naukowe SPERO przy Klinice Onkologii WIM

Członkowie koła:

Klaudia Walczak, Zuzanna Górska, Agnieszka Perko, Anna Rzepecka, Kamila Łuczyńska, Zauzanna Wojdyńska, Joanna Janic.

KONFERENCJA

Podczas 2nd Oncological Student Scientific Conference (OSSC), która odbyła się w dniach 21-22.02.2020 r. Klaudia Walczak i Kamila Łuczyńska z KN przy Klinice Onkologii „SPERO“ przedstawiły w sesji ustnej opis przypadku pt.„Long-term response to antiestrogen therapy in a young woman with aggressive pelvic angiomyxoma“. W piątek 21.02 uczestnicy konferencji wzięli udziału w warsztatach umiejętności praktycznych, między innymi biopsji szpiku kostnego, ultrasonografii, druku 3D. Konferencja powstała z inicjatywy studentów koła The English Division Pediatric Oncology Scientific Circle, działającego przy Katedrze i Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii GUMed. Myślą przewodnią wydarzenia jest onkologia w każdym jej aspekcie, celem zaś — stworzenie optymalnych warunków dla studentów zainteresowanych pracą naukową, by mogli zdobywać wiedzę i dzielić się wynikami swych badań. Gratulujemy!