W dniu 29 października 2018 zostało zarejestrowane w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym Studenckie Koło Naukowe SPERO przy Klinice Onkologii WIM

Członkowie koła:

Zuzanna Górska, Agnieszka Perko, Anna Rzepecka, Zauzanna Wojdyńska, Joanna Janic, Monika Rudzińska, Jakub Sójka,
Natalia Staruszkiewicz, Kamila  Szostak, Alicja  Wocial 

KONFERENCJA

Podczas 2nd Oncological Student Scientific Conference (OSSC), która odbyła się w dniach 21-22.02.2020 r. Klaudia Walczak i Kamila Łuczyńska z KN przy Klinice Onkologii „SPERO“ przedstawiły w sesji ustnej opis przypadku pt.„Long-term response to antiestrogen therapy in a young woman with aggressive pelvic angiomyxoma“. W piątek 21.02 uczestnicy konferencji wzięli udziału w warsztatach umiejętności praktycznych, między innymi biopsji szpiku kostnego, ultrasonografii, druku 3D. Konferencja powstała z inicjatywy studentów koła The English Division Pediatric Oncology Scientific Circle, działającego przy Katedrze i Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii GUMed. Myślą przewodnią wydarzenia jest onkologia w każdym jej aspekcie, celem zaś — stworzenie optymalnych warunków dla studentów zainteresowanych pracą naukową, by mogli zdobywać wiedzę i dzielić się wynikami swych badań. Gratulujemy!

 

PUBLIKACJE:

1. Klaudia Walczak, Karol Warda, Jacek Jassem, Renata Duchnowska
Szczepienia przeciw grypie u chorych na nowotwory lite. Onkol Prakt Klin Edu 2020;6(5):399-405.

        2. Walczak K, Luczynska K, Kupryjanczyk J, Duchnowska R.
        Long-term response to hormone therapy in a young woman with aggressive pelvic angiomyxoma.

        Ginekol Pol. 2021 Jan 15. doi: 10.5603/GP.a2020.0183. Epub ahead of print. PMID: 33448013.

        3. Ali S, Górska Z, Duchnowska R, Jassem J.
        Molecular Profiles of Brain Metastases: A Focus on Heterogeneity.

        Cancers (Basel). 2021 May 28;13(11):2645. doi: 10.3390/cancers13112645. PMID: 34071176.

Gratulujemy ukończenia studiów i życzymy dużo sukcesów absolwentom Wydziału Lekarskiego WUM

Klaudii Walczak (Gutowskiej) i Kamili Łuczyńskiej

Jednocześnie zapraszamy do dalszej współpracy!