dr Krzysztof Ostaszewski

Lekarz - rezydent, w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej. Absolwent II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Współautor artykułów naukowych, monografii oraz doniesień konferencyjnych. Najważniejsze obszary zainteresowania to nowotwory przewodu pokarmowego oraz układu moczowo-płciowego.

Członek American Society of Clinical Oncology (ASCO), Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ESMO) i Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (PTOK).