Dr n. med. Jan Korniluk

Specjalista onkologii klinicznej, lekarz chorób wewnętrznych. Absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Od roku 1994 związany zawodowo z Kliniką Onkologii WIM. Głównym przedmiotem jego zainteresowań są zagadnienia związane z biologią i kliniką nowotworów układu pokarmowego. Skuteczność chemioterapii dotętniczej przerzutów raka jelita grubego do wątroby była tematem jego rozprawy doktorskiej.

Członek konsylium lekarskiego (zespołu wielodyscyplinarnego) zajmującego się leczeniem nowotworów układu pokarmowego w WIM. Autor i współautor publikacji naukowych, doniesień konferencyjnych oraz monografii o tematyce onkologicznej.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego (PTO).