Lek. Bartosz Szymanowski

Specjalista onkologii klinicznej.

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku. Od roku 2011 r. związany zawodowo z Kliniką Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, uczestnik Studiów Doktoranckich WIM. Uczestniczy w pracach zespołu wielodyscyplinarnego zajmującego się leczeniem nowotworów piersi w WIM.

Autor i współautor publikacji naukowych dotyczących zagadnień związanych z toksycznością leczenia onkologicznego. Głównym przedmiotem jego zainteresowań klinicznych i naukowych są nowotwory piersi oraz jajnika. Członek Polskiego Towarzystwa Onkologicznego (PTO).