Informacje podstawowe. 

Onkologia kliniczna jest dziedziną medycyny zajmującą się systemowym leczeniem przyczynowym oraz wspomagającym chorych na nowotwory.

Metody leczenia systemowego (ogólnoustrojowego):

-    Chemioterapia
-    H
ormonoterapia
-    L
eczenie ukierunkowane molekularnie (terapie celowane)
-    L
eczenie wspomagające

Nasza oferta

Oferujemy chorym leczenie w warunkach ambulatoryjnych (dojazd z domu lub nocleg w hotelu znajdującym się na terenie WIM (http://wim.mil.pl/kontakt-topmenu-18/dla-pacjenta) lub w warunkach szpitalnych (jeśli wymaga tego stan chorego lub stosowane leczenie).

         Sala chorych - Oddział

 

 

Świadczenia są wykonywane zgodnie z zaleceniami postępowania diagnostyczno-terapeutycznymi oraz katalogiem i wytycznymi procedur Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie onkologii klinicznej.
 

Oddział Dzienny Chemioterapii:

Kwalifikacja chorych do leczenia, leczenie w ramach programów lekowych i standardowej chemioterapii.

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (Poradnia)

-    Kwalifikacja chorych do leczenia
-    Leczenie w ramach programów lekowych z udziałem leków doustnych
-    Hormonoterapia
-    Leczenie wspomagające (m.in. zapobieganie powikłaniom kostnym (SREs ang. risk of skeletal-related events)
-    Badania kontrolne
-    Pogłębiona diagnostyka w ramach karty DILO.

Leczenie szpitalne (hospitalizacja)

-    Stany nagłe w onkologii i powikłania leczenia
-    Wielogodzinne schematy chemioterapii