dr Beata Młot

Specjalista onkologii klinicznej.

Absolwentka Pierwszego Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, uczestnik Studiów Doktoranckich Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Realizowanym tematem rozprawy doktorskiej jest: "ocena wpływu powikłań we wczesnym okresie po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych na jakość życia chorych transplantowanych".

Głównym przedmiotem jej zainteresowań klinicznych i naukowych jest leczenie wspomagające w chorobach nowotworowych, przeszczepianie krwiotwórczych komórek macierzystych w guzach litych, jakość życia chorych oraz immunologia nowotworów. Uczestniczy w pracach zespołu wielodyscyplinarnego zajmującego się leczeniem nowotworów układu pokarmowego w WIM. współautorka publikacji naukowych, doniesień konferencyjnych oraz monografii o tematyce onkologicznej.