Płk dr n. med. Marcin Świerkowski

Specjalista onkologii klinicznej, specjalista chorób wewnętrznych, od 2004 r. związany zawodowo z Kliniką Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Obecnie Zastępca Kierownika Kliniki Onkologii. Absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.

Działalność kliniczna: leczenie większości grup nowotworów z ukierunkowaniem na nowotwory układu pokarmowego. Członek konsylium lekarskiego (zespołu wielodyscyplinarnego) zajmującego się leczeniem nowotworów układu pokarmowego w WIM.

Działalność naukowa: badanie wewnątrzkomórkowych szlaków sygnałowych (Harvard Medical School; praca doktorska z wyróżnieniem, nagroda I stopnia dyrektora WIM), badania populacyjne dotyczące terapii celowanych stosowanych w chorych na raka nerki i raka jelita grubego.